Tag: cây chân chim

Cây nam sâm, một trong số những loại sâm quý của Việt Nam

Không chỉ Hàn Quốc mới có sâm, mà hiện nay nhân sâm nói riêng và họ nhà sâm nói chung đã được nhân giống và phát triển ở rất nhiều nơi. Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia sở hữu nhiều loại sâm quý của thế giới. Tiêu biểu trong đó phải