Tag: nhân sâm không được dùng cho trường hợp nào

Không được dùng sâm đối với trường hợp người già bị mắc một số bệnh sau

Nhân sâm tuy rất tốt cho sức khỏe, nhưng để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho quá trình sử dụng thì người sử dụng cần phải tuân theo những ngoại lệ nhất định. Đặc biệt với người già, không phải ai sử dụng nhân sâm cũng tốt vì đôi khi nó sẽ gây